Terms of use and Privacy Policy

Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο με τίτλο "Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου" απευθύνεται σε οποιονδήποτε θελήσει να επισκεφτεί τη σελίδα namaarchitects.com ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Οπουδήποτε στο παρόν κείμενο διαβάσετε τους όρους "η σελίδα", "το site", "η πλατφόρμα", "οι υπηρεσίες της namaarchitects.com" αυτοί θα αναφέρονται συνολικά ως "το namaarchitects.com". Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τη σελίδα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της, για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στην παρούσα πολιτική. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες. Αν η εισαγωγή αυτών των νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετους όρους ή πολιτικές. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα ή πρόσθετη υπηρεσία που εισάγουμε θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική. Η επίσκεψη στη σελίδα και/ή η χρήση των υπηρεσιών της σελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων της πολιτικής αυτής.

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Είναι επιτρεπτή η εκτύπωση ή η ηλεκτρονική αποθήκευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική χρήση, απαγορεύεται όμως, με κάθε τρόπο, η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες/χρήστες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο, οφείλουν να δηλώνουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στο σχετικό χώρο της ιστοσελίδας.

Αναστολή/Διακοπή υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες, να θέτει εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των cookies στα εξής:

- Στη λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα (ανώνυμα στατιστικά στοιχεία).

- Για τη διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στη φόρμα επικοινωνίας της πλατφόρμας ώστε να μη χρειάζεται να τα επανεισάγει.

- Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του browser του χρήστη.

Πώς χειριζόμαστε τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται στη συσκευή του χρήστη (στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του). Για παράδειγμα, ένα cookie θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αναγνωρίσουμε το browser που ο χρήστης χρησιμοποιεί. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: (1) "session cookies" και (2) "persistent cookies". Η χρήση των "session cookies" παύει κατά τη στιγμή που ο χρήστης κλείνει το browser του, ενώ τα "persistent cookies" διατηρούνται στη συσκευή του χρήστη ακόμα και όταν κλείσει το browser του και χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα ξαναεπισκεφθεί την πλατφόρμα.

Δεοντολογία χρηστών/επισκεπτών

Oι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας για:

- Αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

- Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

- Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη.

- Αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

- Αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων (junk mail ή spam) από το λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

- Αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

- Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εφαρμοστέου κανόνα τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς δικαίου ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να συμμορφώνεται προς τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για:

- Δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή για λάθη και μη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου ή για κάθε άλλη περίπτωση που βρίσκεται εκτός του ευλόγου ελέγχου και της αρμοδιότητάς της.

- Επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης αυτόματων προγραμμάτων να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο σύστημά της.

- Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε ιό ή άλλο τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει στον χρήστη/επισκέπτη, λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας ή της λήψης περιεχομένου της ή περιεχομένου κάθε άλλης ιστοσελίδας συνδεδεμένης με αυτή.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες υπάρχουν προς διευκόλυνση του χρήστη, όπως η παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν προωθούνται εμπορικά από την ιστοσελίδα και για τον λόγο αυτό η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες, που συνδέονται με αυτή, είναι ελεύθερες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στις άλλες ιστοσελίδες. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη, αλλά ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες του περιεχομένου, που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων αρχιτεκτονικών γραφείων, εταιρείας παραγωγής γύψινων προϊόντων, σχεδίων, διαγραμμάτων, φωτογραφιών και εικόνων ή άλλων πληροφοριών εταιρειών ή ιδιωτών) είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Οι ιστοσελίδες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη.

Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

Οι όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση/επίσκεψη στην ιστοσελίδα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα της χρήσης ή της απώλειας του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας από την έδρα του, στην Αθήνα (Ελλάδα).

Σύμβαση

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της ιστοσελίδας και κάθε χρήστη/επισκέπτη.

Επικοινωνία

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: info@namaarchitects.com.